Czym charakteryzuje się nowoczesny sprzęt medyczny?

Medycyna jest nauką stale się rozwijającą. Jej główny cel polega na poprawie zdrowia oraz ratowaniu życia ludzi. Dzieli się na wiele dziedzin, co skutkuje wysoką specjalizacją w każdej z nich. W medycynie ogromną rolę odgrywa sprzęt, bez którego nie byłoby możliwe wykonywanie skomplikowanych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, przeprowadzanie wielu zabiegów chirurgicznych i operacji. To właśnie dzięki niemu obecna medycyna pozostaje na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się na wydłużenie długości życia ludzi na całym świecie.

Nowoczesny sprzęt medyczny podstawą chirurgii

Chirurgia jest dziedziną medycyny, której zadanie polega na leczeniu operacyjnym różnych chorób tkanek miękkich i twardych ludzkiego organizmu. Do pracy chirurga potrzebne są jednak odpowiednie narzędzia oraz urządzenia. Lekarz często nacina powłoki tkanek miękkich, żeby „dostać się” do chorego narządu położonego w jamie brzusznej. Wycina różnego pochodzenia guzy nowotworowe, nacinając wcześniej skórę i inne tkanki w zależności od umiejscowienia owego tworu. Po takiej ingerencji w ciało należy wszystko zszyć w celu skuteczniejszego zabliźnienia otwartych ran. W tym celu niezbędne są szwy chirurgiczne.

Szwy stanowią jeden z podstawowych elementów wyposażenia chirurga. Służą do szycia ran zarówno wewnątrz organizmu, jak i powierzchniowych warstw skóry. Ma to na celu połączenie ze sobą przeciętych tkanek. W niektórych przypadkach jest to warunek konieczny, żeby miały one możliwość się zregenerować. W przypadku powierzchniowej warstwy skóry, szwy chirurgiczne zapewniają mniejsze blizny, które po zagojeniu rany będą wyglądały zdecydowanie bardziej estetycznie niż blizny bez wcześniej założonych szwów. Jak widać, nowoczesny sprzęt medyczny (np. szwy chirurgiczne) stanowi niezbędny aspekt do leczenia ludzi, chociażby w dziedzinie medycyny, jaką jest chirurgia. Dzięki niemu można przeprowadzać wiele istotnych zabiegów i operacji.

Rodzaje szwów chirurgicznych 

W medycynie wyróżnia się następujące rodzaje szwów chirurgicznych:

  • rozpuszczalne (wchłanialne) szwy chirurgiczne,
  • nierozpuszczalne (niewchłanialne) szwy chirurgiczne.

Wśród rozpuszczalnych można znaleźć szwy plecione oraz monofilamentowe. Pierwsze z wymienionych produkowane są głównie z kwasu glikolowego, natomiast drugie z poliglekapronu oraz polidioksanonu.  Rozpuszczalne szwy ulegają procesowi zwanym hydrolizą w ludzkim organizmie. Jest to reakcja pomiędzy cząsteczkami wody a substancją. W efekcie owa substancja zostaje rozłożona. Okres wchłaniania rozpuszczalnych szwów chirurgicznych wynosi do 90 dni od ich założenia. Są bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie zachodzi konieczność ich zdejmowania przez chirurga. Powodują minimalny stan zapalny w miejscu zszycia, więc nie stanowią zagrożenia dla organizmu. Nie nadają się jednak w każdej sytuacji. Ze względu na dość krótki rozkładu nie są wykorzystywane w zabiegach, po których wymagane jest mocne i długotrwałe podtrzymanie gojących się tkanek.

Szwy nierozpuszczalne dzielą się z kolei na monofilamentowe i multifilamentowe. Są usuwane z organizmu po odpowiednim zagojeniu się zszytych tkanek. Istnieje również możliwość pozostawienia ich w ciele na stałe. Tego rodzaju używa się głównie wtedy, gdy czas gojenia się rany jest dość długi. W tym przypadku chirurg ma pewność, że regenerująca się tkanka będzie miała odpowiednie podtrzymanie, ponieważ szwy nie rozpuszczą się po kilkudziesięciu dniach. Przykład szycia, podczas którego używa się tego rodzaju akcesoriów, to skóra. Znajduje swoje zastosowanie również w chirurgii ortopedycznej, gdzie działają na niego duże siły mechaniczne.

Podsumowanie

Nowoczesny sprzęt medyczny, do którego można zaliczyć szwy chirurgiczne, jest niezbędny w dzisiejszej medycynie. Dzięki niemu istnieje możliwość przeprowadzania skomplikowanych zabiegów i operacji. Umożliwia lekarzom udzielanie pomocy medycznej ludziom w profesjonalny sposób. Bez owego sprzętu nie byłoby możliwe leczenie wielu chorób oraz urazów. Wiedza lekarska jest niezbędna, ale równie ważny czynnik stanowi profesjonalny sprzęt medyczny, którym posługuje się specjalista.