Outsourcing środowiskowy – co to?

Każde przedsiębiorstwo czy organizacja w toku swojej działalności wchodzi w interakcję z otoczeniem. Nawet najmniejsza, ale mimo wszystko szkodliwa dla natury działalność jest ściśle kontrolowana przez odpowiednie organy. Outsourcing środowiskowy stanowi zatem redystrybucję części procesów biznesowych, funkcji produkcyjnych lub poszczególnych zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa otoczeniu w organizacjach zewnętrznych lub specjalistom. Co należy wiedzieć o outsourcingu środowiskowym?

 

Outsourcing środowiskowy – co to jest?

Istotą outsourcingu środowiskowego, czy też usług środowiskowych jest podpisanie przez komercyjne przedsiębiorstwo umowy z firmą świadczącą tę usługę. Zgodnie z zapisami podmiot ten będzie odpowiedzialny za szereg procesów i funkcji produkcyjnych, korygując tym samym możliwe niedociągnięcia związane z takimi aspektami jak np. emisja szkodliwych substancji ponad prawnie zdefiniowane normy.

Innymi słowy, zlecając firmie zewnętrznej outsourcing środowiskowy, Twoje przedsiębiorstwo przenosi wszystkie kwestie związane z aspektem dotyczącym natury w swojej działalności na barki osób zajmujących się szeroko pojętym outsourcingiem środowiska i doradztwem w tym zakresie.

 

Kto potrzebuje outsourcingu środowiskowego?

Przedsiębiorcy indywidualni bądź właściciele małych oraz średnich firm skorzystają na usługach środowiskowych. Outsourcing może zrekompensować brak ekologa w załodze oraz zaoszczędzić fundusze i czas, które należy poświęcić na integrację nowego specjalisty w firmie.

Duże przedsiębiorstwa z kolei skorzystają z outsourcingu środowiskowego poprzez zmniejszenie obciążenia etatowych specjalistów ds. środowiska. Uwalnia to środki na nowe obszary działalności, a także wzmacnia kontrolę nad wykonywaniem funkcji ochrony środowiska, zmniejszając tym samym ryzyko poniesienia możliwych grzywien do zera. Jest to także usługa niezwykle ważna dla każdej organizacji, która chce legalnie i bezpiecznie prowadzić swój biznes, mając jednocześnie na uwadze dobro natury.

 

Korzyści z outsourcingu środowiskowego

Jedną z głównych trudności, z jakimi borykają się właściciele firm, są wysokie koszty zapewnienia i wyszkolenia wyspecjalizowanych pracowników (inżynierów środowiska lub działu ochrony środowiska). Wynajem dodatkowych lokali, nabywanie, konserwacja oraz modernizacja sprzętu komputerowego, zakup specjalistycznego sprzętu czy aktualizowanie dokumentacji regulacyjnej wiążą się z niezwykle dużymi kwotami. Doliczając miesięczne koszty wynagrodzeń, podatki, a także składki ubezpieczeniowe, okazuje się, że zatrudnienie firmy podwykonawczej w ramach usług środowiskowych jest dużo bardziej opłacalne.

Główne zalety to m.in.:

  • oszczędność pieniędzy na utrzymaniu własnych specjalistów,
  • aktualne informacje z zakresu ochrony środowiska i ram prawnych,
  • terminowość i dokładność raportowania,
  • minimalizowanie ryzyka otrzymania grzywny,
  • doświadczeni inżynierowie środowiska i wysoko wyspecjalizowani specjaliści,
  • brak czynnika „ludzkiego” (choroba pracownika, urlop, zwolnienie).

Firmy zajmujące się outsourcingiem środowiskowym wspierają działania przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania praw ochrony środowiska, które polegają na konsultowaniu i aktualizacji ram regulacyjnych. Ponadto zajmują się kompleksowym monitorowaniem stanu działania przedsiębiorstwa z wydawaniem na czas zaleceń minimalizujących negatywne konsekwencje związane z nieprecyzyjnym przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska. O tym i więcej można dowiedzieć się w artykule: https://ekolog.pl/oferta/dla-firm/stala-obsluga-firm.

 

Outsourcing środowiskowy – optymalizacja działalności przedsiębiorstwa

Usługi środowiskowe stanowią możliwość uzyskania kompetentnej oceny specjalistów ds. ochrony środowiska, związanej z identyfikacją głównych „bolesnych punktów” w przedsiębiorstwie. Umożliwia to także zaproponowanie środków do ich wyeliminowania, a także obniżenie kosztów produkcji czy podatków związanych ze środowiskiem, co jest obecnie bardzo istotnym i aktualnym tematem. Outsourcing stawia więc nie tylko na zminimalizowanie możliwych konsekwencji prawnych, ale także na skuteczne rozwiązanie niedociągnięć związanych z dbaniem o wrażliwe na działania przedsiębiorstw środowisko.