Jak wygląda szkolenie BHP?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednie szkolenie przygotowujące do pracy na danym stanowisku. Zapewnia to pracownikowi wiedzę dotyczącą wykonywanej pracy. Z tego powodu w zakładach pracy przeprowadzane są szkolenia BHP i PPOŻ. 

Podjęcie nowej pracy wiąże się z odbyciem szkolenia BHP przygotowującego do objęcia danego stanowiska. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić takie szkolenie jeszcze przed podjęciem przez pracownika pracy. W ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo pracownikom podczas pracy i uchronić ich przed ewentualnymi błędami stwarzającymi zagrożenie dla życia i mienia. Jednak forma przeprowadzenia takiego szkolenia może być dowolna. Niektórzy pracodawcy decydują się na wynajęcie profesjonalnych firm takich jak https://www.agm-konsulting.pl/. W ten sposób pracodawca może oszczędzić czas i zyskuje gwarancję profesjonalnego wykonania zadania. Ponadto ułatwia to organizację szkoleń w tym znalezienie miejsca, gdyż wszystkim zajmuje się firma zewnętrzna.

Czy szkolenie BHP jest obowiązkowe?

Obowiązkiem pracownika jest odbycie szkolenia BHP przed rozpoczęciem pracy. O formie i miejscu szkolenia decyduje pracodawca, jednak musi się ono odbyć w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Celem szkolenia jest przygotowanie pracownika do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku. Jak wygląda szkolenie BHP? Zazwyczaj przyjmuje formę instruktażu ogólnego zapoznającego pracownika z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy panującymi w zakładzie. Ponadto osoba zatrudniona zaznajamiana jest także z zagrożeniami mogącymi występować na jego stanowisku pracy i ewentualnymi środkami ochronnymi. Dodatkowo każdy pracownik jest wdrażany w zagadnienia związane z prawami pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie pracownikom szkoleń okresowych aktualizujących wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pracy na konkretnym stanowisku. 

Szkolenie BHP — jak wygląda takie szkolenie w praktyce?

Takie szkolenie może przyjmować różną formę w zależności od preferencji pracodawcy. Zatem jak wygląda szkolenie BHP przeprowadzane w zakładzie pracy? Przede wszystkim może być przeprowadzane w postaci instruktażu, seminarium lub kursu online. Szkolenie wstępne powinno odbyć się w dzień rozpoczęcia pracy przez pracownika i składać się z dwóch części. Pierwsza część zaznajamia pracownika z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie i trwa krócej niż instruktaż stanowiskowy. Następnie konieczne jest przeprowadzenie drugiej części instruktażu obejmującego pracę na konkretnym stanowisku i zaznajomienie pracownika z konkretnymi zagrożeniami i środkami zaradczymi. Zazwyczaj zostaje przeprowadzany w formie instruktażu i wykładu. Taki instruktaż może przeprowadzić pracodawca lub osoba nadzorująca pracę pracowników. Następnie konieczne jest powtarzanie szkoleń, w określonych terminach zależnych od rodzaju wykonywanej pracy — szkolenia okresowe.

Szkolenia okresowe BHP — jak często trzeba przeprowadzać?

Szkolenia okresowe należy wykonywać w określonym czasie zależnym od rodzaju stanowiska. Szkolenie BHP — jak wygląda szkolenie okresowe? Może być wykonywane w formie instruktażu, seminarium lub kursu online w zależności od potrzeb. Musi obejmować część ogólną i stanowiskową tak samo, jak szkolenie wstępne. Pracownicy narażeni na szczególnie niebezpieczne warunki muszą odbywać takie szkolenie co roku. Pracownicy pracujący na stanowiskach robotniczych muszą mieć zapewnione szkolenie okresowe co 3 lata. Osobom pracującym na stanowiskach kierowniczych pracodawca ma obowiązek zapewnić szkolenie okresowe co 5 lat. Pracownicy administracyjno-biurowi przechodzą takie szkolenie co 6 lat. Szkolenia BHP pełnią bardzo ważną funkcję, przygotowując pracownika do podjęcia pracy i ucząc zachowania bezpieczeństwa na konkretnym stanowisku. Ze względu na częste zmiany przepisów i wdrażanie nowych procedur konieczne jest powtarzanie szkoleń w postaci kursów okresowych. Zapewnienie odpowiedniej wiedzy pracownikom może uchronić przed niebezpieczeństwami i zwiększyć wydajność pracy.