Kto przeprowadza pełną księgowość dla spółek?

Współcześnie wiele osób decyduje się na zarabianie pieniędzy nie tylko poprzez pracę etatową, ale również w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Oczywiście ogromną popularnością cieszą się firmy jednoosobowe lub małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne. Nie należy jednak zapominać o spółkach, które stanowią specjalny rodzaj działalności charakteryzujący się różnymi cechami odróżniającymi takie firmy od przedsiębiorstw prywatnych. Inaczej wyglądają między innymi kwestie prowadzenia księgowości w spółkach.

Pełna księgowość dla spółek – Warszawa

Zarówno na obszarze stolicy naszego kraju, jak i poza Warszawą, działa wiele różnego typu spółek. Zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, spółki są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Oznacza to konieczność ewidencjonowania każdej złotówki przechodzącej przez firmę. Innymi słowy, przepisy związane z pełną księgowością są bardziej restrykcyjne niż w przypadku uproszczonej księgowości oraz księgi przychodów i rozchodów. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają możliwości wyboru formy rozliczenia tak jak na przykład w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych.

Co jeszcze warto wiedzieć o pełnej księgowości w spółkach?

Prowadząc spółkę, konieczne jest zadbanie nie tylko o standardowe dokumenty księgowe, ale również o przygotowanie specjalnego sprawozdania finansowego za każdy rok. W ramach takiego sprawozdania przedstawiany jest rachunek zysków i strat, bilans oraz informacje dodatkowe. Dokumenty i informacje tego rodzaju powinny być przekazywane do KRS drogą elektroniczną. Warto sprawdzić zapisy ustawy o rachunkowości, aby poznać szczegółowy zakres dokumentów i informacji przekazywanych do KRS w ramach spółki. Poza tym, jeśli mamy do czynienia ze spółkami, których sprawozdania finansowe są badane przez biegłych rewidentów, konieczne jest też dołączenie rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian, do jakich doszło w kapitale własnym.

Kto może zajmować się pełną księgowością w spółkach?

Zgodnie z przepisami, pełna księgowość dla spółek w Warszawie i innych polskich miastach może być prowadzona przez osoby, które nie posiadają żadnych licencji czy też specjalnego wykształcenia w tym zakresie. Może to być na przykład jakiś kierownik. Z drugiej strony taka forma rozliczania księgowości jest o wiele bardziej złożona w porównaniu ze standardowymi przedsiębiorstwami prywatnymi. W związku z tym dobrze jest korzystać z usług fachowców. Niektóre spółki zatrudniają własnych księgowych, którzy załatwiają wszystkie sprawy podatkowe i rozliczeniowe. Należy jednak pamiętać, że zatrudnianie etatowego księgowego wiąże się z dość sporymi kosztami. Alternatywną opcją jest zdecydowanie się na usługi biur rachunkowych, których specjalizacją jest pełna księgowość dla spółek w Warszawie i innych regionach. Koszty takich usług zwykle sięgają kilkuset złotych miesięcznie, więc warto pomyśleć o takim outsourcingu.