Co to jest kalibracja alkomatu?

Nie da się ukryć, że alkomat to urządzenie niezwykle praktyczne. Korzysta z niego wiele osób, a w szczególności kierowcy. Powszechnie alkomat kojarzy się z przeprowadzanymi przez policję kontrolami na drogach. Trzeba jednak wiedzieć, że urządzenia te wykorzystywane są nie tylko przez policję. Swoje zastosowanie alkomaty znajdują także choćby w firmach transportowych. Oczywiście na zakup tego urządzenia często decydują się także osoby prywatne. Posiadając alkomat, zawsze w razie konieczności można sprawdzić swój poziom zawartości alkoholu i mieć pewność co do tego, czy można wsiąść za kółko. Dziś na rynku dostępne są różne modele alkomatów. Jednak niezależnie od tego, który z nich się wybierze, pamiętać trzeba o systematycznej kalibracji urządzenia. Bez niej bowiem alkomat przestanie działać w sposób prawidłowy.

Co to jest kalibracja alkomatu?

Do najczęściej wybieranych alkomatów zaliczają się alkomaty półprzewodnikowe i elektrochemiczne. Także z tych urządzeń musi być systematycznie kalibrowane. Wynika to z tego, że niezależnie od typu alkomatu, każde z tych urządzeń po wykonaniu określonej liczny pomiarów ulega rozregulowaniu. Przyczyny takiego stanu rzeczy są bardzo różne. Przykładowo, jeśli badania alkomatem często wykonuje się na zewnątrz, to na rozregulowanie się urządzenia wpłynąć może zmienność temperatury lub wilgotność powietrza. Poza tym także sama ilość pomiarów wypływa na rozregulowanie się alkomatu. Każde z urządzeń ma określoną liczbę pomiarów, po których wykonaniu konieczne jest przeprowadzenie kalibracji. Jeśli się tego nie zrobi, wówczas alkomat przestanie działać w sposób prawidłowy. Innymi słowy, wskazywać będzie niewłaściwe, niedokładne wyniki pomiarów. Sam proces kalibracji alkomatu polega na sprawdzeniu wyników wskazywanych przez urządzenie, a następnie na ich porównaniu z wynikami wzorcowymi. W przypadku wystąpienia różnic alkomat poddawany jest regulacji, czyli aktualizacji oprogramowania.

Jak przeprowadzana jest kalibracja alkomatu?

Wiedząc, co to jest kalibracja w alkomacie, omówić można nieco bardziej szczegółowo to, w jaki sposób jest ona przeprowadzana. Proces kalibracji alkomatu wymaga wykorzystania specjalnych symulatorów. W pierwszej kolejności urządzenie przełączane jest w tryb serwisowy. Następnie wprowadza się próbki alkoholu o różnym stężeniu. Pozwala to na porównanie wyników wskazywanych przez urządzenie do wyników wzorcowych. Jeśli są one różne, wówczas alkomat poddawany jest regulacji, czyli właśnie kalibracji, która polega na aktualizacji oprogramowania. Podkreślić tu trzeba, że kalibracji alkomatu nie można przeprowadzić samodzielnie. Konieczne jest posiadanie do tego celu odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji oraz specjalistycznego sprzętu. Mowa tu o wspomnianych wcześniej symulatorach, a także specjalnych pinach oraz sprzęcie wzorcowym. Poza tym kalibracja przeprowadzona musi być na przystosowanym do tego celu stanowisku pomiarowym. Tylko posiadanie odpowiednich umiejętności i specjalistycznego sprzętu gwarantuje właściwe przeprowadzenie kalibracji alkomatu. Bez tego trudno bowiem o wykrycie wszystkich, w szczególności tych minimalnych rozbieżności w wynikach i tym samym wprowadzenie właściwych poprawek.

Kto powinien przeprowadzić kalibrację alkomatu?

Posiadając alkomat, ważne jest, aby nie tylko wiedzieć, co to znaczy kalibracja alkomatu, ale także, kto powinien ją przeprowadzić. Czynność tę zawsze zlecić należy specjalistom w tym zakresie. Musi być to podmiot posiadający odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje oraz nowoczesny sprzęt i narzędzia. Na szczęście firm specjalizujących się w kalibracji alkomatów na rynku nie brakuje. Ważne jednak, aby wybór tej konkretnej nie był przypadkowy. Dobrym rozwiązaniem będzie zlecenie kalibracji alkomatu w Warszawie firmie wydającej certyfikat świadczący o tym, że cała procedura przeprowadzona została właściwie. Na koniec jeszcze raz podkreślić trzeba, że o systematycznej kalibracji urządzenia nie można zapominać. Tylko regularna kalibracja daje gwarancję tego, że urządzenie wskazuje prawidłowe i precyzyjne wyniki pomiarów.