Badania serca – rodzaje

Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów są choroby układu krążenia. Dlatego tak ważna jest w tym zakresie profilaktyka. Wszystko po to, aby móc jak najszybciej wykryć ewentualną chorobę serca lub układu krążenia i zastosować odpowiednie leczenie. W celach diagnostycznych wykonuje się kilka rodzajów badań serca. Do podstawowych zaliczyć można EKG, badanie echokardiograficzne, próbę wysiłkową oraz badania holterowskie.

Badanie EKG

Odpowiadając na pytanie, jakie badania na serce się dziś wykonuje w celach diagnostycznych, zacząć trzeba od badania EKG. Jest to podstawowe badania kardiologiczne. Samo badanie polega na rejestracji potencjałów elektrycznych, które powstają w wyniku pracy serca dzięki 10 elektrodom umieszczonym na powierzchni ciała pacjenta. Badanie pozwala na ocenę rytmu serca oraz częstotliwości pracy serca. Poza tym badanie EKG pozwala na identyfikację częstych zaburzeń rytmu serca oraz pogrubienia mięśnia sercowego lub powiększenia przedsionków. Co jednak ważne, badanie EKG nie pokazuje serca bezpośrednio, lecz jedynie pośrednio. Dodatkowo badanie trawa tylko kilka minut, co może nie dać pełnych danych o stanie zdrowia serca. Dlatego w celach diagnostycznych wykonuje się także inne badania.

Badanie echokardiograficzne

Zastanawiając się, jakie badania zrobić na serce, to wskazać trzeba jeszcze na badanie echokardiograficzne. Jest to forma badania ultrasonograficznego. Dzięki niemu możliwe jest dokładne zobrazowanie serca, co pozwala na określenie rozmiarów poszczególnych jego elementów. Poza tym badanie echokardiograficzne umożliwia dokonanie oceny czynności skurczowej i rozkurczowej mięśnia obu komór, a także czynności zastawek serca. Tak jak badanie EKG, tak i badanie echokardiograficzne jest badaniem spoczynkowym. Oznacza to, że w tym przypadku również trudno jest ocenić pracę serca podczas wysiłku fizycznego.

Próba wysiłkowa

Aby ocenić pracę serca w trakcie wysiłku fizycznego, wykonuje się próbę wysiłkową. Badanie to przeprowadza się na bieżni lub na rowerze treningowym. Jego celem jest odwzorowanie objawów występujących w trakcie wysiłku fizycznego bądź po jego zaprzestaniu. Samo badanie polega na zwiększaniu obciążenia, aż do stanu zmęczenia, które uniemożliwia kontynuowanie badania lub do wystąpienia objawów. W trakcie przez cały czas monitorowane jest EKG oraz ciśnienie tętnicze. Próba wysiłkowa oprócz identyfikacji objawów pozwala także na obserwację odpowiedzi rytmu serca i ciśnienia tętniczego w trakcie zwiększającego się wysiłku fizycznego. Poza tym, dzięki próbie wysiłkowej możliwa jest również ocena zaburzeń rytmu serca oraz innych zmian w EKG.

Holter ciśnieniowy

Zastanawiając się, jakie są badania na serce, wskazać trzeba jeszcze na badania holterowskie. Wyróżniać można dwa rodzaje badań holterowskich. Mowa tu o holterze ciśnieniowym oraz o holterze wykonywanym pod kątem zaburzeń rytmu. Holter ciśnieniowy polega na noszeniu mankiety do pomiaru ciśnienia tętniczego na ramieniu połączonego z rejestratorem. Taki zestaw pacjent nosić musi przez całą dobę, natomiast pomiar wykonywany jest co 20 minut w ciągu dnia i co 30 minut w ciągu nocy. Zarejestrowane pomiary przeliczane są na średnie wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego w poszczególnych okresach doby. Jeśli chodzi o holter wykonywany pod kątem zaburzeń rytmu, to w tym przypadku wykorzystuje się najczęściej trzy elektrody. Samo badanie trwa dłużej, dzięki temu uwzględnia także okresy aktywności fizycznej. Pozwala to na lepszą ocenę występowania zaburzeń rytmu serca.

Badania serca – rodzaje

Jak zatem widać, wyróżnić można kilka podstawowych badań serca. Każde z nich pozwala uzyskać istotne informacje na temat stanu zdrowia serca i układu krążenia. Co jednak ważne, takie badania zawsze wykonywane powinny być w klinikach, które się w tym zakresie specjalizują. Przykładowo warto wykonać diagnostykę chorób serca w lbg.com.pl. Dzięki temu można mieć pewność, że badania wykonane zostaną w sposób prawidłowy, a wyniki odzwierciedlać będą stan rzeczywisty.